Живопись лошади

   
marsianin web thumb peleng web thumb
"Марсианин", х/м, 80х60, 1995 "Пеленг", х/м, 80х60, 1992
   
magnolia web thumb arabian web thumb
 "Магнолия", х/м, 70х50, 2000   "Друг", х/м, 70х50, 1996
   
solon web thumb mukomol web thumb
"Салон", х/м, 80х80, 1993 "Мукомол", х/м, 79х79, 1997
   
muskat web piligrim web
"Мускат", х/м, 120х90, 1992 "Пилигрим", х/м, 120х90, 1998
   
nadom web thumb  m web thumb
"Надом", х/м, 80х60, 1996 "Монокль", х/м, 80х60, 1997
   
horse web thumb
"Пластун", х/м, 60х53, 1996
 
© 2011-2016 ilotiti.com
Яндекс.Метрика